Misją T.C. CAPITAL SP. Z O.O. jest opracowywanie optymalnej koncepcji biznesowej oraz podnoszenie konkurencyjności firm produkcyjnych i usługowych, w oparciu o szczegółowe i często wieloletnie badania rynku. Spółka stara się zapewnić swoim Klientom maksymalną efektywność - tzn. osiąganie jak najwyższych zysków przez możliwie najdłuższy okres, bazując na dotychczas dostępnych środkach oraz wykorzystując najnowsze technologie.

Firma realizuje swoją wizję, podejmując strategiczne działania na terenie Polski oraz większości Państw Europy, m.in. w: Niemczech, Austrii, Holandii, Francji, Anglii, Belgii, Czechach, Słowacji, Rumunii, Bułgarii, na Litwie i Ukrainie.

T.C. CAPITAL SP. Z O.O. to profesjonalna firma doradcza o zasięgu międzynarodowym.
Powstała w 2004 roku z inicjatywy doświadczonego zespołu specjalistów w zakresie ekonomii i usług konsultingowych.

Zapraszamy do współpracy


  • Badanie rynków pod względem poziomu i struktury popytu na dobra materialne, produkty spożywcze i kosmetyczne,
  • Badanie wizerunku marki i firmy, ich rozpoznawalności i dostępności oraz skuteczności prowadzonych działań promocyjnych,
  • Wyszukiwanie nowych produktów i brandów o dużym potencjale,
  • Dostosowywanie produktów do wymagań rynku, poprzez dobór właściwych kanałów dystrybucji i promocji,
  • Wprowadzanie nowych i zmodernizowanych produktów do największych sieci handlowych w Polsce i Europie Zachodniej, a następnie monitorowanie wzrostu ich sprzedaży względem konkurencji,

Niniejszym informujemy, iż w dniu 21-10-2012 nastąpiło zbycie Megatrade24.com stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa T.C. CAPITAL Sp. z o.o. do „NUFLO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: Piękna 20,00-549 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427400, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252527761, REGON 146014730 („Nuflo”).